DĚKUJEME VŠEM, KDO SE PŘIPOJILI K VÝZVĚ!

Děkujeme za podpisy

Výzva byla již ukončena.

Termín ukončení petice: Jan 08, 2019

Sebraných podpisů: 16326

16,326 podpisů
16326 

 

***Podepsáním Výzvy ministrovi zemědělství popř. přihlášením se k odběru Novinek souhlasíte se zpracováním příslušných osobních údajů spolků Svoboda zvířat, Hlas zvířat, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku a Advokátní kanceláří Robert Plicka. Zásady ochrany osobních údajů spolků Svoboda zvířat, Hlas zvířat, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku a Advokátní kanceláře Robert Plicka.

TEXT VÝZVY

Výzva ministrovi zemědělství k zavedení přísných podmínek pro chov volně žijících zvířat a k zákazu využívání volně žijících zvířat v cirkusech v ČR

Vážený pane ministře,

vítáme Váš krok regulovat chov primátů a zejména šelem v České republice, který se naprosto vymkl kontrole. Neregulované chovy mají často fatální důsledky na život a zdraví chovaných zvířat. Nicméně problém chovu bez vymahatelných pravidel se netýká pouze šelem a primátů, ale všech volně žijících zvířat. Přinejmenším u některých skupin živočichů, jako jsou šelmy, kytovci, slonovití či primáti, je s podivem, že Česká republika nemá nastavena přísná a vymahatelná pravidla pro chov těchto často vzácných druhů. Nekontrolovatelný a krutý byznys se zvířaty je pak pochopitelným důsledkem absence jasných a přísných pravidel pro chov takových zvířat, a pokud se pravidla nestanoví i pro další skupiny volně žijících zvířat, přesune se nekontrolovatelný byznys se zvířaty právě na ně. Vzácné druhy živočichů jsou potenciálně ohroženy i z dalších důvodů, např. sloni kvůli slonovině, nebo medvědi pro svou žluč, která se používá v orientální medicíně (viz www.ukradenadivocina.org) apod.

Česká republika by se měla inspirovat moderními poznatky v oblasti welfare zvířat a přijmout taková opatření, aby všechny chovy volně žijících zvířat v ČR byly se současným světovým pohledem na jejich welfare v souladu. Rovněž by bylo na místě, aby se v České republice jednotně omezil obchod se zvířaty a zvýšily se kompetence státních složek v dozorové činnosti.

Také bychom rádi poukázali na absurditu jak současné legislativy, tak připravované novely, v jejichž rámci chov volně žijících zvířat v cirkusech podléhá jiným právním předpisům, než chov zvířat v zoologických zahradách či soukromých chovech. Paradoxně je tak stejný druh zvířete chován v diametrálně různých podmínkách podle právního statusu majitele. Vzhledem k tomu, že v případě volně žijících zvířat v cirkusech se často jedná o vzácné druhy, je nejen nedůsledné, ale také proti zájmu těchto zvířat nemít nastavené přísné, vymahatelné a sjednocené podmínky pro jejich chov bez ohledu na majitele nebo druh jeho podnikatelské činnosti.

V této souvislosti ovšem vyvstává otázka: jsou cirkusy schopny splnit moderní požadavky na welfare volně žijících zvířat? Odpověď lze najít v zahraničních vědeckých publikacích. NEJSOU!

Cirkusy už pro svou kočovnou podstatu nejsou schopny zajistit podmínky splňující welfare volně žijících zvířat. A de facto toho ani schopny být nemohou, jelikož volně žijící zvířata (jak již i z tohoto označení vyplývá) nejsou přizpůsobena pro vystupování v cirkusech, nýbrž mají žít ve volné přírodě či v takových podmínkách, které budou volné přírodě co nejbližší. Zvířata v cirkusech mají omezené prostory k životu, klidu, nebo i možnosti koupání v případě potřeby (sloni, tygři, medvědi), neustálý transport je vystavuje stresu a v neposlední řadě podstupují drezuru, která je pro volně žijící zvířata naprosto nevhodná.

Navíc chov vzácných druhů volně žijících zvířat v cirkusech neplní účel, který by jakýkoli chov těchto druhů v zajetí v moderní společnosti plnit rozhodně měl, tedy na prvním místě přispívat k záchraně a udržení populace druhu ve volné přírodě!

Z tohoto důvodu Vás my, níže podepsané organizace a jednotlivci, vyzýváme, abyste v rámci přípravy novely zákona č. 246/1992 Sb., tedy Zákona na ochranu zvířat proti týrání, nejen podstoupil kroky, které zajistí zpřísnění podmínek pro chov volně žijících zvířat v ČR, ale v novele zároveň odmítl chov volně žijících zvířat v cirkusech jako takový, neboť zde jsou často i vzácná zvířata chována čistě pro zisk, a ne pro vyšší celospolečenský zájem, jako je záchrana druhu. Zákaz využívání přinejmenším všech volně žijících zvířat v cirkusech platí již ve 12 evropských zemích: Bosna a Hercegovina, Estonsko, Chorvatsko, Itálie, Irsko, Kypr, Makedonie, Malta, Rakousko, Řecko, Slovinsko a Srbsko. Nebudeme tedy v této snaze osamoceni. Pokud by nicméně z Vaší strany byla vůle k zákazu chovu nejen volně žijících, ale vůbec všech zvířat v cirkusech, máte naši plnou podporu.

Zároveň nás mrzí, že jste upustil od úmyslu zřídit ze státních nemovitostí azyl, který by poskytoval nejen zvířatům z cirkusů, ale i zvířatům z dalších případných nevhodných chovů, adekvátní místo pro život. Takovéto azyly by byly využitelné i pro případy zachráněných psů a koček z množíren s tím, že náklady na jejich léčbu a dočasnou péči by byly vždy nárokovatelné na osobách, kterým tato zvířata z důvodu nezákonné činnosti byla odebrána, což by finanční zátěž pro tyto azyly minimalizovalo.

Pane ministře, závěrem Vám děkujeme, že věnujete čas problematice shora nastíněné, a doufáme, že se Vám podaří prosadit změny, které jsou v oblasti ochrany zvířat nezbytné. Cirkusy se zvířaty ve vyspělé a civilizované společnosti nemají co dělat, neboť jak řekl Mahátma Gándhí: “Velikost a mravní pokrok národa se pozná podle toho, jak zachází se zvířaty.”

Více informací na www.cirkusybezzvirat.cz

 

Autoři textu:

Alena Buksová, Svoboda zvířat Plzeň, z.s.
Lucie Hemrová, Svoboda zvířat Plzeň, z.s.
Robert Plicka, PLICKA & PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.
Tereza Plicka, Hlas zvířat, z.s.
Nikola Hurychová, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, z.s.
Jaromír Helešic, Platforma pro udržitelný rozvoj a etiku, z.s.

Svůj názor můžete také ministrovi zemědělství sdělit zasláním osobního dopisu e-mailem na miroslav.toman@mze.cz nebo poštou na adresu Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha 1, 110 00.
Dopis můžete napsat vlastní nebo použít vzor níže:

VÝZVU PODPOŘILI

ORGANIZACE

CELEBRITY

MAŤO (John Wolfhooker): "Chcem cirkusy bez zvierat, pretože mi zábava z utrpenia druhých nepríde v poriadku a nechápem, že v roku 2018 ešte niekomu áno."
POKÁČ: "Tohle je snad jasný, pokud chcete vidět absurdní podívanou, skočte si pro balík na poštu. "
KUBA RYBA (Rybičky 48): "Chci cirkusy bez zvířat! Pokud Vám taky přijde přinejmenším hloupé chodit se dívat na panáčkujícího slona, fotit se se zfetovaným tygrem nebo další hovadiny, tak to podepište. Tohle se narozdíl od toho, co se děje v politice, změnit opravdu dá a vcelku rychle. Stačí chtít. :)"
ANDREA RŮŽIČKOVÁ: "Proč? Protože je to zbytečné...humor, kterému předchází týrání, není vtipnej. "
PATRICIE SOLAŘÍKOVÁ: "CHCI CIRKUSY BEZ ZVÍŘAT!!! Proč? Protože se jedná o týrání zvířat! Protože nechci, aby si děti myslely, že je normální medvěd na kole nebo tygr proskakující obručí! Protože jsou zvířata nucena k nepřirozeným aktivitám! Protože jsou zvířata v cirkusech degradována na loutky pro lidské pobavení! Protože tam žijí ve stísněných podmínkách! A tisíce dalších důvodů!"
MIRO ŠMAJDA: "Protože není nic horšího než týrat, věznit a zneužívat jakékoliv živé bytosti proti jejich vůli za účelem zisku a "pobavení". Toto zdeformované lidské chování je potřeba navždy vymazat z povrchu zemského, a děti naopak učit ctít všechny živé bytosti. Děkuji."
DANA YOUSIFOVÁ: "Zvíře je bytost. Stejně tak, jako člověk. Jsme tedy na stejné úrovni, a proto nám nenáleží si zvíře zotročovat a mučit ho jen pro vlastní pobavení. Když moje kočka Amy něco nechce, tak to prostě nedělá a já jí do toho nenutim. (Až na tohle focení, to si, pravda, moc neužila). Chvíli byla naštvaná, ale večer si ke mně zase lehla. Je to můj parťák. A já bych přála všem zvířatům a lidem, abychom byli parťáci."
JAKUB ŽÁČEK: "Opravdu dopustíme týrání zvířat jen pro naše pobavení? Zachovejme jejich i svoji důstojnost!"