Současná legislativa

Svobodě zvířat se v r. 2004 podařilo prosadit do zákona na ochranu zvířat zákaz využívání některých nově narozených druhů volně žijících zvířat (primátů, ploutvonožců, kytovců, vyjma delfinovitých, nosorožců, hrochů nebo žiraf) v cirkusech. Za druhy volně žijící zvířat se přitom rozumí takové, jejichž populace se udržují v přírodě samovolně. Cíl kampaně Cirkusy bez zvířat je jasný – prosadit zákaz využívání všech druhů divokých zvířat v cirkusech, tedy rozšířit jej na zvířata jako je např.  slon, tygr, lev.

Zákazy v Evropě

Nejsme v tom sami. Již 12 států v Evropě má úplný zákaz využívání (divokých či všech) zvířat v cirkusech.

Hlas odoborníků


Prof. RNDr. Stanislav Komárek, Dr.
Katedra filosofie a dějin přírodních věd Přírodovědecké fakulty UK v Praze

Cirkusy představují v dnešní době v oblasti drezúry zvířat přežitek minulosti a prohřešek nejen proti jejich řádnému chovu, ale i proti dobrému vkusu vůbec.
Předvádění drezúry, která nutí zvířata k pohybům a činnostem pro ně nepřiměřeným, rovněž nelze označit za vhodné poučení pro mládež o jejich životě ani za umění v užším slova smyslu a vymizením těchto jevů nevznikne jakákoli škoda na tradicích či kulturním dědictví, která by stála za řeč.
Držení nedomestikovaných zvířat, zvláště např. velkých šelem, v úzkých prostorách kočovných vozů a v některých případech i zcela nevybíravé metody drezúry jsou vážným prohřeškem v adekvátním zacházení s těmito živočichy, označitelným bezesporu jako týrání.
Z tohoto důvodu bych jednoznačně doporučil povolovat drezúru pouze u domestikantů k těmto účelům už po celá tisíciletí selektovaných (koně, psi, atd., nikoli třeba indičtí sloni, kteří se v zajetí pravidelně nemnoží a nepředstavují tedy domácí zvířata ve vlastním slova smyslu), nikoli u druhů volně žijících, ve spojení s postupným stažením vystoupení jedinců již dříve vycvičených z repertoáru.