Mýty vs fakta: Sloni, kteří byli využíváni v Asii po tisíce let, byli odchyceni z přírody a následně ochočeni

Ochočení divokého zvířete není domestikací. Ochočený vlk se nestane domácím psem a zdivočelý pes se nestane opět vlkem. Ochočení je jev týkající se jedince, kdežto domestikace je proces měnící celou populaci. — Jak nám můžeš pomoct? Jestli máš podpisy pod cirkusovou peticí, pošli nám je co nejdřív na adresu uvedenou na arších. Díky!

Mýty vs fakta: Pozitivní trénink může být pro zvířata přínosem

Trénink pozitivním posilováním se obejde bez nátlakových metod a trénovaní jedinci mají po celou dobu možnost práci ukončit a prostor tréninku opustit. V cirkuse zvířata během vystoupení takovou možnost nemají. — Jak nám můžeš pomoct? Jestli máš podpisy pod cirkusovou peticí, pošli nám je co nejdřív na adresu uvedenou na arších. Díky!

Mýty vs fakta: Zvířata z cirkusů se do volné přírody nevypustí

Zvířata, která strávila život v zajetí a vystupováním v cirkuse, se už do přírody vrátit nemůžou, neuměla by v ní přežít. Svoboda zvířat nikdy nenavrhla a ani si nepřeje odebírání zvířat majitelům. Předpokládá se u nich dožití v zajetí, ale v pro ně vhodnějších podmínkách – bez drezury a transportů. — Jak nám můžeš pomoct? … Číst dálMýty vs fakta: Zvířata z cirkusů se do volné přírody nevypustí

Mýty vs fakta: K utrácení zvířat není důvod a nedojde k němu

Svoboda zvířat navrhla, aby cirkusy měly povinnost se o svá zvířata postarat i po konci přechodného období a zároveň aby Ministerstvo zemědělství zajistilo péči pro zvířata z nevyhovujících chovů. Další možností pak je, že by se zákaz týkal pouze nově narozených jedinců. — Jak nám můžeš pomoct? Jestli máš podpisy pod cirkusovou peticí, pošli nám … Číst dálMýty vs fakta: K utrácení zvířat není důvod a nedojde k němu

Mýty vs fakta: Nedomestikovaná zvířata jako lvi, tygři, sloni, opice a zebry jsou zkrocená divoká zvířata

Pouhé držení divokých zvířat v zajetí z daných jedinců nečiní domácí zvířata. Domestikační proces domestikovaných druhů zvířat probíhal tisíce let a často za tímto účelem využíval křížení jedinců s vybranými charakterovými vlastnostmi. — Pomoz zvířatům v cirkusech! Podepiš a dej podepsat tištěnou petici, ke stažení zde. Seznam petičních míst zde.

Mýty vs fakta: Cirkusy se od ZOO liší už v samotné motivaci držení zvířat

Zvířata v cirkuse jsou držena čistě pro zábavu a generování zisku. Na rozdíl od ZOO cirkusy neplní žádnou výchovnou úlohu a nepodílejí se a nikdy se ani nebudou podílet na záchranných programech a navrácení ohrožených druhů do volné přírody. — Pomoz zvířatům v cirkusech! Podepiš a dej podepsat tištěnou petici, ke stažení zde. Seznam petičních … Číst dálMýty vs fakta: Cirkusy se od ZOO liší už v samotné motivaci držení zvířat

Mýty vs fakta: Organizátoři protestů ani protestující nemají z těchto akcí žádný výdělek

Lidé, kteří s využíváním zvířat v cirkusech nesouhlasí, jednoduše chtějí jako aktivní občané vyjádřit svůj nesouhlas s činností, které podle nich nepatří do 21. století. — Pomoz zvířatům v cirkusech! Podepiš a dej podepsat tištěnou petici, ke stažení zde. Seznam petičních míst zde.

Mýty vs fakta: Za Svobodu zvířat opakovaně vyzýváme všechny ke slušné a věcné diskusi

Odmítáme nařčení, že stojíme za jakýmikoli útoky nebo vypouštěním zvířat a mrzí nás, pokud dochází k verbálním či jiným agresivním útokům. Sami i v diskusích na sociálních sítích vyzýváme diskutující ke slušnosti. Protesty před cirkusy neorganizuje Svoboda zvířat, ale sami občané, za jejich chování neručíme. — Pomoz zvířatům v cirkusech! Podepiš a dej podepsat tištěnou … Číst dálMýty vs fakta: Za Svobodu zvířat opakovaně vyzýváme všechny ke slušné a věcné diskusi

Mýty vs fakta: Kampaň Cirkusy bez zvířat byla zahájena již v r. 2003 a žádný politický subjekt se na jejím vzniku nepodílel

V r. 2004 se povedl Svobodě zvířat částečný úspěch, a to prosadit zákaz drezury a vystupování nově narozených jedinců některých volně žijících druhů zvířat. — Pomoz zvířatům v cirkusech! Podepiš a dej podepsat tištěnou petici, ke stažení zde. Seznam petičních míst zde.